Trong phong thủy, Thủy là nước mang khả năng hóa giải mọi bất lợi bởi Thủy nhà cấp 4 thiết kế đẹp mang thể cuốn trôi Thổ, diệt Hỏa và hoại Kim. Các người thuộc mệnh này thường rất linh hoạt và uyển...