Quy định tính thuế Bitcoin mới nhằm thúc đẩy tăng thị trường tiền kỹ thuật số. Theo Tạp chí Phố Wall, Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) dự kiến sẽ cập nhật hướng dẫn về xử lý thuế Bitcoin trong vòng vài...