Vì hiểu sai về hạn dùng, 90% người Mỹ ngay cả người Việt Nam cũng vậy! Họ đã phạm sai lầm là vứt bỏ thực phẩm và thuốc quá sớm.


1/. Thực phẩm


Họ nghĩ rằng thực phẩm sẽ không còn dùng được...