Cũng như buôn bán bất kỳ mặt hàng nào, lúc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh sơn sẽ có vô vàn câu hỏi đặt ra cho bạn, như: Cần được sự tư vấn mở đại lý sơn? Mở đại lý sơn có khả thi không? Mở đai lý sơn...