Đầu tư cải tạo hệ thống lạnh để giảm tiêu hao điện năng

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng đông lạnh, giai đoạn 2003 - 2007, công ty sử dụng hệ thống cấp lạnh cũ tiêu hao điện tới 3...