TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM CỦA MÁY ĐAI THÙNG JN-740:
Áy đóng đai thùng động trở lại ngay khi thao tác đai kiện
An toàn trong sử dụng : Bo mạch trong máy sử dụng điện áp 24V nên khả năng gây cháy chập là...