Doanh nghiệp thất thoát hàng tỷ đồng vì quản lý tồn kho truyền thống

Quản lý tồn kho thủ công là phương thức hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang áp dụng. Trên thực tế, cách thức không còn phù hợp với tốc độ phát triển và sự đa dạng hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp đang áp dụng hai hình thức kiểm kho chính là: kiểm kê định kỳ và kiểm kê thường xuyên. Để quản lý được lượng hàng tồn mà thay đổi kế hoạch sản xuất cho phù hợp. Lựa chọn hình thức nào sẽ tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Áp dụng hình thức quản lý kho truyền thống mà nhiều doanh nghiệp đã thất thoát hàng tỷ đồng vì không thống kê tồn kho chính xác.

Thông thường, quản lý thủ công bạn sẽ ghi chép sổ sách thủ công, lưu trữ trong các file excel,… hiện tượng sai sót, cooking dữ liệu hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn cũng không thể kiểm soát được số lượng hàng xuất – nhập tồn hằng ngày để kiểm kê. Điều này khiến bạn không thể theo dõi được tồn kho để giải phóng hàng khi cần thiết tránh được việc lãng phí các chi phí về lưu kho hàng hóa.

>>> phần mềm bán hàng

Ngoài ra, bạn sẽ không thể kiểm soát được chất lượng và hạn sử dụng của hàng hóa. Là doanh nghiệp phân phối, số lượng hàng hóa rất nhiều. Mỗi lần nhập/ sản xuất thì có đến hàng nghìn sản phẩm cần lưu trữ. Làm thế nào bạn có thể ghi nhớ lại hạn sử dụng của những sản phẩm này. Có rất nhiều doanh nghiệp vì không có kế hoạch phân phối đến khi hàng hóa hết hạn sử dụng mới phát hiện. Vô hình trung doanh nghiệp thất thoát hàng tỷ đồng vào lô sản phẩm này.

Vì không kiểm soát được tồn kho, nên bạn không điều chỉnh được kế hoạch sản xuất và thu mua. Do vậy, không cung ứng được hàng hóa theo nhu cầu của thị trường để tăng doanh số. Khi thị trường biến động, giá mua nguyên liệu sẽ tăng nếu không tích trữ lượng thích hợp. Doanh nghiệp sẽ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường khi mà các đối thủ vẫn giữ mức giá ổn định.

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng bmt


Bài viết khác cùng Box :