Thang băng chuyền là 1 trong các cái cầu thang máy đương đại sở hữu tốc độ chuyển di hợp lý, 1 dòng phương tiện chuyển di liên tiếp thuần tuý nhưng lại rất thông thoáng.
Thang băng chuyền thường...