Màu sắc
vách ngăn phòng khách và bếp
Chú ý nội thất xung quanh

Màu sắc là nguyên tố tác động đến tính thẩm mỹ của vách ngăn phòng. Bạn nên lựa chọn màu đồng nhất mang 2 không gian cần phân tách....