Theo một số nghiên cứu cho biết, nếu những thiết kế đèn led mà bạn đang sử dụng nếu không có tiêu chuẩn EMC thì có nguy cơ bị đột quỵ. Vậy cụ thể tiêu chuẩn này là gì mà có tầm quan trọng tới vậy?
...