nước sôi
Tình trạng cống tắc không phải là ít gặp bởi vậy bạn luôn nên trang bị đối với mình các mẹo đơn giản nhất sao cho có thể xử lý hầm cầu nghẹt kịp thời tránh không làm ảnh hưởng đến quá trình...