Tại các siêu thị, cửa hàng ngoài các mẫu kệ trưng bày siêu thị thông thường dùng để trưng bày hàng hóa các chủ đầu tư phải lựa chọn kệ thống kệ kho siêu thị để lưu trữ và bảo quản hàng hóa. Tùy thuộc...