Led Panel RC091V LED26S 865/840 PSU W60L60 VN G2 là giải pháp LED kinh tế mang lại ánh sáng có chất lượng và đáng tin cậy. Tạo ra môi trường văn phòng sáng sủa và lành mạnh hơn.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM...