https://toavietnam.net/images/202107/goods_img/Bo-mixer-tien-khuech-dai-TOA-FV-200PP-AS-P152-18.jpg
1. ƯU ĐIỂM:

Đây là 1 hệ thiết bị gồm nhiều thiết bị thanh phần, nên nếu xảy ra sự cố 1 thiết bị...