Tôn Kliplok tai bình dương là loại tôn chuyên dùng để lợp mái trong nghành xây dựng nhà xưởng và dân dụng.

Biên dạng của tôn này có 4 sóng, cao 40-41mm

Khi lợp thì không cần dùng vít bắn xuyên...