Để nhắc về khái niệm bê tông tươi là gì mình xin san sẻ đến Anh chị khái niệm về bê tông tươi trong từ điển điện tử Wikipedia như sau:
Bê tông tươi là bê tông trộn sẵn, hay gọi là bê tông thương phẩm. Đây là 1 hẩu lốn gồm cốt liệu cát, đá, xi măng, nước và phụ gia theo các tỉ lệ tiêu chuẩn để với sản phẩm bê tông có từng đặc tính cường độ khác nhau. Sản phẩm bê tông tươi được vận dụng cho các dự án công nghiệp, cao tầng và cả những dự án nhà dân dụng sở hữu rộng rãi thế mạnh nổi bật so có việc trộn thủ công bình thường, do việc sản xuất tự động sử dụng máy móc và điều hành cốt liệu trong khoảng khâu đầu vào giúp kiểm soát chất lượng, hơn nữa rút ngắn
Như đã nhắc ở trên thì nguyên liệu để sản xuất bê tông tươi bao gồm cát, đá, xi măng, nước và phụ gia. Tùy theo mục đích dùng mà bê tông được trộn bằng những vật liệu nhắc trên theo tỉ lệ khác nhau. Mỗi 1 tỉ lệ bê tông cũng sẽ cho sự dai sức và rắn chắc khác nhau. Mọi người thường hay nhầm lần giữa xi măng và bê tông là một. Đề cập rõ ràng thì xi măng chính là vật liệu để sản xuất bê tông. Xi măng sẽ tạo thành dạng hồ khi nó tác dụng sở hữu nước do đó nó là chất kết dính các vật liệu để cung ứng bê tông là cát, đá, sỏi…hời gian thi công và mặt bằng tụ họp vật liệu.


Bài viết khác cùng Box :