Chất kháng bọt là tác nhân (chất) kháng bọt nhằm loại bỏ bọt một cách hiệu quả và hạn chế bọt sinh ra trong quy trình sản xuất.


Ngành công nghiệp như ngành giấy khi sản xuất thường có hiện tượng bọt nổi lên trên hoặc có những lớp bọt làm cho sản phẩm không được láng, mịn, đẹp nên phải dùng chất này để giúp hạn chế bọt được tạo ra.

Trong ngành giấy thì hiện tượng bọt được tạo lên trên bề mặt gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và quá trình xử lý diễn ra.

Ngoài ra chất kháng bọt còn được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác như ngành thực phẩm dùng làm giảm tình trạng hao phí và sai số trong quá trình chiết rót đóng chai của ngành thực phẩm và đồ uống (bọt làm trào sản phẩm khi chiết rót dẫn đến tình trạng sai số về định lượng).


Bài viết khác cùng Box :