Với một nhà đầu tư, tình hình tăng giảm lãi suất của ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng cần phải quan tâm. Và điều này còn quan trọng hơn nữa trong lĩnh vực bất động sản.
Lãi suất ngân hàng tăng là công cụ hoàn hảo để siết chặt dòng tiền vào bất động sản. Đầu tiên có thể kể đến đó là dòng tiền chảy vào bất động sản sẽ bị siết chặt lại. Khi mức lãi suất ngân hàng thấp, các nhà đầu tư có xu hướng đổ tiền vào bất động sản để mong muốn kiếm lời. Tuy nhiên, nếu ngân hàng tăng lãi suất, nhiều người lại có xu hướng để tiền trong ngân hàng để tận dụng mức lãi suất tăng này. Mặt khác, các nhà đầu tư bất động sản thường sử dụng đòn bẩy tài chính và khi mức lãi suất ngân hàng tăng, những ai không có khả năng trả nợ sẽ buộc phải bán cắt lỗ.
Khả năng thanh khoản của thị trường bất động sản Việt Nam bị hạ đến mức thấp nhất. Việc lãi suất ngân hàng tăng có thể khoét sâu vào điểm yếu trước giờ của thị trường bất động sản Việt Nam đó là tính thanh khoản kém. Bởi theo chuyên gia này, hầu hết nhà đầu tư sử dụng tiền nhàn rỗi đã ôm hàng từ đầu năm ngoái đến nay đang rơi vào tình trạng quá tải hàng (ôm trữ hàng nhiều), nhưng khó thanh khoản do neo giá cao, nên họ sẽ hạn chế việc mua thêm.
Nguồn: https://datnenlagi.net/dieu-gi-xay-r...gan-hang-tang/


Bài viết khác cùng Box :